44 Ama satın aldığınız köleler sünnet edildikten sonra ondan yiyebilir.
İncil — Yeni Çeviri 2009