Kamış Denizi’ni Geçiş

17 Kamış Denizi’ni Geçiş Firavun İsrailliler’i salıverdiğinde, Filist yöresi yakın olmasına karşın, Tanrı onları oradan götürmedi. Çünkü, “Halk savaşla karşılaşınca, düşüncelerini değiştirip Mısır’a geri dönebilir” diye düşündü.
İncil — Yeni Çeviri 2009