2 Rab gücüm ve ezgimdir,
O kurtardı beni.
O’dur Tanrım,
Övgüler sunacağım O’na.
O’dur babamın Tanrısı,
Yücelteceğim O’nu.
İncil — Yeni Çeviri 2009