15 Bunu görünce İsrailliler birbirlerine, “Bu da ne?” diye sordular. Çünkü ne olduğunu anlayamamışlardı.
Musa, “RAB’bin size yemek için verdiği ekmektir bu” dedi,
İncil — Yeni Çeviri 2009