11 Musa elini kaldırdıkça İsrailliler, indirdikçe Amalekliler kazanıyordu.
İncil — Yeni Çeviri 2009