İsrailliler Sina Dağı’nda

191 İsrailliler Sina Dağı’nda İsrailliler Mısır’dan çıktıktan tam üç ay sonra Sina Çölü’ne vardılar.
İncil — Yeni Çeviri 2009