25 Bunun üzerine Musa aşağı inip durumu halka anlattı.

İncil — Yeni Çeviri 2009