2 Ruben, Şimon, Levi, Yahuda,
İncil — Yeni Çeviri 2009