32 Onlarla ya da ilahlarıyla antlaşma yapmayacaksınız.
İncil — Yeni Çeviri 2009