Kandillik

31 Kandillik “Saf altından bir kandillik yap. Ayağı, gövdesi dövme altın olsun. Çanak, tomurcuk ve çiçek motifleri kendinden olsun.
İncil — Yeni Çeviri 2009