13 Doğuya bakan tarafta avlunun eni elli arşın olacak.
İncil — Yeni Çeviri 2009