15 Girişin öbür tarafında da on beş arşın boyunda perde, üç direk ve üç taban olacak.
İncil — Yeni Çeviri 2009