Şabat Kuralları

351 Şabat Kuralları Musa bütün İsrail topluluğunu çağırarak, “RAB’bin yapmanızı buyurduğu işler şunlardır” dedi,
İncil — Yeni Çeviri 2009