Konuta Getirilen Armağanlar

4 Konuta Getirilen Armağanlar Musa bütün İsrail topluluğuna seslenerek şöyle dedi: “RAB’bin buyruğu şudur:
İncil — Yeni Çeviri 2009