Kullanılan Malzemeler

21 Kullanılan Malzemeler Antlaşma Levhaları’nın bulunduğu konut için kullanılan malzeme miktarının tümü Musa’nın buyruğu uyarınca, Kâhin Harun oğlu İtamar’ın yönetimindeki Levililer tarafından kaydedildi.
İncil — Yeni Çeviri 2009