Musa Mısır’a Dönüyor

18 Musa Mısır’a Dönüyor Musa kayınbabası Yitro’nun yanına döndü. Ona, “İzin ver, Mısır’daki soydaşlarımın yanına döneyim” dedi, “Bakayım, hâlâ yaşıyorlar mı?”
Yitro, “Esenlikle git” diye karşılık verdi.
İncil — Yeni Çeviri 2009