7 Firavunla konuştuklarında Musa seksen, Harun seksen üç yaşındaydı.

İncil — Yeni Çeviri 2009