14 Halk önderleri:
Paroş, Pahat-Moav, Elam, Zattu, Bani,
İncil — Yeni Çeviri 2009