2 Kâhinler:
Seraya, Azarya, Yeremya,
İncil — Yeni Çeviri 2009