39 İsrail halkıyla Levililer, buğdaydan, yeni şaraptan, zeytinyağından verilen armağanları, tapınak eşyalarının, kâhinlerin, tapınak kapı nöbetçilerinin ve ezgicilerin bulunduğu odalara koyacaklar.
“Artık Tanrımız’ın Tapınağı’nı göz ardı etmeyeceğiz.”

İncil — Yeni Çeviri 2009