9 Levililer:
Azanya oğlu Yeşu, Henadat oğullarından Binnuy, Kadmiel;
İncil — Yeni Çeviri 2009