19 Tapınak kapı nöbetçileri:
Kapılarda Akkuv, Talmon ve kardeşleri nöbet tutardı. Toplam 172 kişiydiler.
İncil — Yeni Çeviri 2009