2 Halk Yeruşalim’de yaşamaya gönüllü olanların hepsini kutladı.
İncil — Yeni Çeviri 2009