21 Tapınak görevlileri Ofel’de yaşıyordu. Önderleri Siha ile Gişpa idi.
İncil — Yeni Çeviri 2009