Yeruşalim Dışındakiler

25 Yeruşalim Dışındakiler Kırsal bölgelerde, köylerde yaşayanlara gelince: Bazı Yahudalılar Kiryat-Arba ve köylerinde, bazıları Divon ve köylerinde, bazıları Yekavseel ve köylerinde,
İncil — Yeni Çeviri 2009