27 Hasar-Şual’da, Beer-Şeva ve köylerinde,
İncil — Yeni Çeviri 2009