28 bazıları Ziklak’ta, Mekona ve köylerinde,
İncil — Yeni Çeviri 2009