36 Bölükler halinde Yahuda’dan gelen bazı Levililer de Benyamin’e yerleşti.

İncil — Yeni Çeviri 2009