4 Yahuda ve Benyamin halkından bazılarıysa Yeruşalim’de kaldı.–
Yahuda soyundan gelenler:
Peres soyundan Mahalalel oğlu Şefatya oğlu Amarya oğlu Zekeriya oğlu Uzziya oğlu Ataya,
İncil — Yeni Çeviri 2009