6 Peresoğulları’ndan Yeruşalim’e 468 yiğit yerleşti.
İncil — Yeni Çeviri 2009