12 Yoyakim’in döneminde, kâhin ailelerinin başları şunlardı:
Seraya ailesinin başında Meraya, Yeremya’nın Hananya,
İncil — Yeni Çeviri 2009