13 Ezra’nın Meşullam, Amarya’nın Yehohanan,
İncil — Yeni Çeviri 2009