21 Hilkiya’nın Haşavya, Yedaya’nın Netanel.
İncil — Yeni Çeviri 2009