Yeruşalim Surlarının Kutsanması

27 Yeruşalim Surlarının Kutsanması Yeruşalim surları Tanrı’ya adanacağı zaman, nerede bir Levili varsa aranıp bulundu ve Yeruşalim’e getirildi. Çünkü surları sevinçle, şükranla, ezgilerle, zil, çenk ve lirlerle adamak istiyorlardı.
İncil — Yeni Çeviri 2009