32 Arkalarından Hoşaya ve Yahudalı önderlerin yarısı,
İncil — Yeni Çeviri 2009