31 Belirli zamanlarda yakılmak için armağan edilen odunları, getirilen ilk ürünleri düzene koydum.
Ey Tanrım, bütün bunları iyiliğim için anımsa.


İncil — Yeni Çeviri 2009