11 Yeruşalim’e gittim. Orada üç gün kaldıktan sonra,
İncil — Yeni Çeviri 2009