21 Hizkiya soyundan Ateroğulları: 98
İncil — Yeni Çeviri 2009