30 Ramalılar ve Gevalılar: 621
İncil — Yeni Çeviri 2009