46 Tapınak görevlileri:
Sihaoğulları, Hasufaoğulları, Tabbaotoğulları,
İncil — Yeni Çeviri 2009