49 Hananoğulları, Giddeloğulları, Gaharoğulları,
İncil — Yeni Çeviri 2009