50 Reayaoğulları, Resinoğulları, Nekodaoğulları,
İncil — Yeni Çeviri 2009