56 Nesiahoğulları, Hatifaoğulları.
İncil — Yeni Çeviri 2009