57 Süleyman’ın kullarının soyu:
Sotayoğulları, Soferetoğulları, Peridaoğulları,
İncil — Yeni Çeviri 2009