11 Kutsal Yazı, “O’na iman eden utandırılmayacak” diyor.
İncil — Yeni Çeviri 2009