10 Gözleri kararsın, göremesinler.
Bellerini hep iki büklüm et!”

İncil — Yeni Çeviri 2009