Bütün İsrail Kurtulacak

25 Bütün İsrail Kurtulacak Kardeşler, bilgiçliğe kapılmamanız için şu sırdan habersiz kalmanızı istemem: İsrailliler’den bir bölümünün yüreği, öteki uluslardan kurtulacakların sayısı tamamlanıncaya dek duyarsız kalacaktır.
İncil — Yeni Çeviri 2009