25 Ama şimdi kutsallara bir hizmet için Yeruşalim’e gidiyorum.
İncil — Yeni Çeviri 2009