16 Birbirinizi kutsal öpüşle selamlayın. Mesih’in bütün kiliseleri size selam ederler.
İncil — Yeni Çeviri 2009