6 İsa Mesih’in çağrılmışları olan sizler de bu uluslardansınız.
İncil — Yeni Çeviri 2009